Monitor Polski

M.P.1998.46.646

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 grudnia 1998 r.
w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje wyboru Jerzego Ciemniewskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.