Wybór Rady Państwa.

Monitor Polski

M.P.1980.11.46

Akt indywidualny
Wersja od: 9 kwietnia 1980 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 2 kwietnia 1980 r.
w sprawie wyboru Rady Państwa.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - dokonuje wyboru Rady Państwa w składzie:
Przewodniczący Rady Państwa- Henryk Jabłoński
zastępcy przewodniczącego Rady Państwa- Tadeusz Witold Młyńczak
- Kazimierz Secomski
- Zdzisław Tomal
- Jerzy Ziętek
Sekretarz Rady Państwa- Edward Duda
członkowie- Edward Gierek
- Eugenia Kempara
- Emil Kołodziej
- Władysław Kruczek
- Krystyna Marszałek-Młyńczyk
- Jerzy Ozdowski
- Józef Ozga-Michalski
- Henryk Szafrański
- Jan Szczepański
- Stanisław Wroński
- Zdzisław Żandarowski.