Monitor Polski

M.P.1972.20.122

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 1972 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie wyboru Rady Państwa.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 24 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - dokonuje wyboru Rady Państwa w następującym składzie:
Przewodniczący Rady Państwa:Henryk Jabłoński
Zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa:Janusz Groszkowski
Władysław Kruczek
Zygmunt Moskwa
Józef Ozga-Michalski
Sekretarz Rady Państwa:Ludomir Stasiak
Członkowie Rady Państwa:Edward Babiuch
Dyzma Gałaj
Michał Grendys
Halina Koźniewska
Wincenty Kraśko
Mieczysław Moczar
Bolesław Piasecki
Aleksander Schmidt
Henryk Szafrański
Franciszek Szlachcic
Jerzy Ziętek