Wybór radców przez społeczne organizacje rolnicze do Rady Białostockiej Izby Rolniczej.

Monitor Polski

M.P.1936.218.384

Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1936 r.