Monitor Polski

M.P.2016.682

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lipca 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru oskarżyciela przed Trybunałem Stanu

Na podstawie art. 13a ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2002 r. poz. 925, z 2003 r. poz. 1692, z 2004 r. poz. 219, z 2010 r. poz. 472 i 1228 oraz z 2016 r. poz. 437) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybiera poseł Halinę SZYDEŁKO na oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra Skarbu Państwa Emila Wąsacza.