Monitor Polski

M.P.2015.1138

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 4 ust. 3 Regulaminu Sejmu, dokonuje wyboru posła Marka KUCHCIŃSKIEGO na stanowisko Marszałka Sejmu.