Monitor Polski

M.P.2019.384

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 61 § 2 i art. 66 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650, 771, 847, 848, 1045, 1443 i 2507 oraz z 2019 r. poz. 125), wybiera:
- Katarzynę Monikę Borkowską,

- Michała Jerzego Górskiego,

- Bogdana Mariana Gutowskiego,

- Jolantę Małgorzatę Jarząbek,

- Radosława Tomasza Jeża,

- Agnieszkę Ewę Kaczmarek,

- Łukasza Jana Kotynię,

- Stanisława Michała Lesienia,

- Annę Dorotę Lichy,

- Bożenę Cecylię Makuch,

- Elżbietę Mazur,

- Marka Bronisława Popowicza,

- Joannę Rebisz - Wojtalę,

- Barbarę Monikę Sakowską,

- Arkadiusza Janusza Sopatę,

- Grzegorza Swaczynę,

- Kazimierza Tomaszka,

- Marka Józefa Totlebena,

- Mariusza Grzegorza Wilczyńskiego,

- Magdalenę Marię Wiszniewską,

- Jarosława Wołodkiewicza

na funkcję ławnika Sądu Najwyższego pierwszej kadencji.