Monitor Polski

M.P.2018.674

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 61 § 2 i art. 126 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650, 771, 847, 848 i 1045), wybiera:
- Mariusza Konrada Kolankowskiego,
- Józefa Kowalskiego,
- Annę Kuć,
- Małgorzatę Kuśmierczyk-Balcerek,
- Jacka Karola Leśniewskiego,
- Romana Adama Markiewicza,
- Marka Sławomira Molczyka,
- Agatę Pawlak,
- Aleksandra Stefana Popończyka,
- Bogusławę Rutkowską,
- Wojciecha Szczepkę,
- Elizę Annę Szepeluk,
- Agnieszkę Ingę Zielonkę

na funkcję ławnika Sądu Najwyższego pierwszej kadencji.