Monitor Polski

M.P.2018.276

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 marca 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9a ust. 1 i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 389) oraz art. 29a ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera do Krajowej Rady Sądownictwa:
1. Dariusza DRAJEWICZA,
2. Jarosława DUDZICZA,
3. Grzegorza FURMANKIEWICZA,
4. Marka JASKULSKIEGO,
5. Joannę KOŁODZIEJ-MICHAŁOWICZ,
6. Jędrzeja KONDKA,
7. Teresę KURCYUSZ-FURMANIK,
8. Ewę ŁĄPIŃSKĄ,
9. Zbigniewa Stanisława ŁUPINĘ,
10. Leszka MAZURA,
11. Macieja Andrzeja MITERĘ,
12. Macieja NAWACKIEGO,
13. Dagmarę PAWEŁCZYK-WOICKĄ,
14. Rafała PUCHALSKIEGO,
15. Pawła Kazimierza STYRNĘ.