Monitor Polski

M.P.2015.1284

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.), wybiera senatorów:
- Aleksandra SZWEDA
- Marka PĘKA

do składu Krajowej Rady Prokuratury.