Wybór członka Trybunału Stanu.

Monitor Polski

M.P.2011.105.1058

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2011 r.
w sprawie wyboru członka Trybunału Stanu 1

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 199 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje wyboru Zbigniewa ROMASZEWSKIEGO na stanowisko członka Trybunału Stanu.
1 Tytuł zmieniony przez pkt 7 obwieszczenia z dnia 22 grudnia 2011 r. o sprostowaniu błędów (M.P.11.117.1185).