Wybór członka Rady Państwa.

Monitor Polski

M.P.1982.15.112

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 1982 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 26 maja 1982 r.
w sprawie wyboru członka Rady Państwa.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - dokonuje wyboru Obywatela Alfonsa Klafkowskiego na stanowisko członka Rady Państwa.