Monitor Polski

M.P.1965.69.392

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 grudnia 1965 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 14 grudnia 1965 r.
w sprawie wyboru członka Rady Państwa.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 24 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - dokonuje wyboru Obywatela Juliana Tokarskiego na stanowisko członka Rady Państwa.