Wstrzymanie sprzedaży zbędnych maszyn i urządzeń biurowych.

Monitor Polski

M.P.1957.34.227

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 maja 1957 r.

ZARZĄDZENIE NR 105
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 1957 r.
w sprawie wstrzymania sprzedaży zbędnych maszyn i urządzeń biurowych.

Do czasu wydania nowych przepisów wstrzymuje się sprzedaż wszelkich zbędnych maszyn i innych urządzeń biurowych przez państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne korzystające z dotacji z budżetu Państwa.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.