§ 1. - Współpraca i koordynacja działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.

Monitor Polski

M.P.1962.73.341

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1963 r.
§  1.
Wprowadza się koordynację współdziałania organizacji handlu hurtowego i handlu detalicznego w zakresie artykułów:
1)
odzieżowych i dziewiarskich,
2) 1
obuwniczych, galanterii skórzanej i z tworzyw sztucznych oraz futrzarskich,
3) 2
gospodarstwa domowego następujących branż: sprzętu zmechanizowanego i jego części, metalowej, elektrotechnicznej, chemii gospodarczej, tworzyw sztucznych, szczotkarskiej, drzewnej, środków piorących, kosmetyczno-perfumeryjnej, ceramicznej i szklanej, objętych zakresem działania Centrali Handlowej »Arged«,
4)
meblarskich,

realizowaną w drodze porozumień terenowobranżowych, zwanych dalej "porozumieniami", na zasadach ustalonych w niniejszym zarządzeniu.

1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 grudnia 1963 r. (M.P.63.95.445) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 1963 r.
2 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 grudnia 1963 r. (M.P.63.95.445) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 1963 r.