Monitor Polski

M.P.2016.995

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W DRUGIM KWARTALE 2016 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieII kwartał 2016
kwartał poprzedni = 100
POLSKA100,8
Dolnośląskie100,2
Kujawsko-pomorskie102,5
Lubelskie101,4
Lubuskie102,0
Łódzkie104,2
Małopolskie95,6
Mazowieckie101,5
Opolskie100,4
Podkarpackie100,1
Podlaskie102,0
Pomorskie102,6
Śląskie101,3
Świętokrzyskie98,3
Warmińsko-mazurskie100,5
Wielkopolskie100,7
Zachodniopomorskie102,8