Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa. - M.P.2021.348 - OpenLEX

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa.

Monitor Polski

M.P.2021.348

Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH

W CZWARTYM KWARTALE 2020 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA
WyszczególnienieIV kwartał 2020 r.
kwartał poprzedni = 100
POLSKA101,0
Dolnośląskie102,6
Kujawsko-pomorskie103,0
Lubelskie103,0
Lubuskie104,7
Łódzkie101,2
Małopolskie99,6
Mazowieckie99,5
Opolskie98,4
Podkarpackie99,3
Podlaskie101,6
Pomorskie100,5
Śląskie101,8
Świętokrzyskie102,2
Warmińsko-mazurskie100,8
Wielkopolskie102,7
Zachodniopomorskie102,1