Monitor Polski

M.P.2019.350

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492) ogłasza się wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKI ZMIAN CEN DLA LOKALI MIESZKALNYCH W CZWARTYM KWARTALE 2018 R. Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

WyszczególnienieIV kwartał 2018
kwartał poprzedni = 100
POLSKA102,4
Dolnośląskie104,2
Kujawsko-pomorskie102,7
Lubelskie102,9
Lubuskie100,4
Łódzkie102,2
Małopolskie108,1
Mazowieckie101,0
Opolskie100,0
Podkarpackie101,5
Podlaskie101,2
Pomorskie102,8
Śląskie101,5
Świętokrzyskie99,6
Warmińsko-mazurskie101,0
Wielkopolskie101,8
Zachodniopomorskie99,2