Monitor Polski

M.P.1998.42.606

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 1998 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 18 listopada 1998 r.
w sprawie wskaźników wzrostu przeciętnych wynagrodzeń, obowiązujących dla potrzeb waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w czwartym kwartale 1998 r.

Na podstawie § 6 pkt 6 oraz § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1998 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa (Dz. U. Nr 63, poz. 410 i Nr 90, poz. 572) ogłasza się, iż wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń obowiązujący dla potrzeb waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w czwartym kwartale 1998 r. wynosi:
1) w kopalniach węgla kamiennego 1,0868
2) w Kopalni Soli "Bochnia" w Bochni 1,0000
3) w Kopalniach Rud Cynku i Ołowiu "Bolesław" oraz "Olkusz" 1,0083
4) w Kopalni Węgla Brunatnego "Sieniawa" w likwidacji w Sieniawie oraz w Kopalni Barytu "Boguszów" Spółka z o.o. w upadłości w Boguszowie-Gorcach 1,0000.