Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w marcu 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1991.14.97

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 kwietnia 1991 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 kwietnia 1991 r.
w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w marcu 1991 r.

Na podstawie art. 5 ust. 7 oraz art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1) ogłasza się, co następuje:
- przyrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1991 r. w stosunku do lutego 1991 r. wyniósł 4,5%,

- wzrost przeciętnych wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej (bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach) w marcu 1991 r. w stosunku do lutego 1991 r. wyniósł 6,9%.