Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2021 r. - M.P.2022.54 - OpenLEX

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2021 r.

Monitor Polski

M.P.2022.54

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 stycznia 2022 r.
w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2021 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 oraz z 2021 r. poz. 1561, 1873 i 2388) ogłasza się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 106,2 (wzrost cen o 6,2 %).