M.P.2019.56

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2018 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162) ogłasza się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%).