Monitor Polski

M.P.2015.70

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2014 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z 2013 r. poz. 155 oraz z 2014 r. poz. 1133) ogłasza się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. wyniósł 92,8 (spadek cen o 7,2%).