Monitor Polski

M.P.2008.8.103

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 stycznia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 stycznia 2008 r.
w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2007 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) ogłasza się, iż wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2007 r. w stosunku do I półrocza 2007 r. wyniósł 114,2 (wzrost cen o 14,2 %).