Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2022 r. - M.P.2022.702 - OpenLEX

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2022 r.

Monitor Polski

M.P.2022.702

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 lipca 2022 r.
w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2022 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514, 1270 i 1370) ogłasza się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do II półrocza 2021 r. wyniósł 131,4 (wzrost cen o 31,4%).