Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2019 r. - M.P.2019.701 - OpenLEX

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.701

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2019 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 i 1080) ogłasza się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do II półrocza 2018 r. wyniósł 102,5 (wzrost cen o 2,5%).