Monitor Polski

M.P.2018.711

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2018 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162) ogłasza się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do II półrocza 2017 r. wyniósł 94,7 (spadek cen o 5,3%).