Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1995 r.

Monitor Polski

M.P.1995.35.427

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lipca 1995 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 lipca 1995 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1995 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 i z 1989 r. Nr 74, poz. 443) ogłasza się, iż ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1995 r. w stosunku do I kwartału 1995 r. wzrosły o 5,9%.