Monitor Polski

M.P.2018.997

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 października 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r.

Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2018 r. w stosunku do września 2012 r. wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5%).