Monitor Polski

M.P.2015.361

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2015 r. w stosunku do marca 2009 r.

Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2015 r. w stosunku do marca 2009 r. wyniósł 112, 1 (wzrost cen o 12,1%).