Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 1992 r.

Monitor Polski

M.P.1992.14.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1992 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 19 maja 1992 r.
w sprawie wskaźnika waloryzacji w II kwartale 1992 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450 i z 1992 r. Nr 21, poz. 84) ogłasza się, co następuje:
1.
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 101,24%.
2.
Wobec ustalenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent niższego od 110% - zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy - waloryzacja emerytur i rent w II kwartale 1992 r. nie będzie przeprowadzana.