Monitor Polski

M.P.2017.529

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 czerwca 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2016 r.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 859) ogłasza się, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 97,6 (spadek cen o 2,4%).