Monitor Polski

M.P.2015.107

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 stycznia 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2014 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2014 r. w stosunku do III kwartału 2014 r. wyniósł 99,6 (obniżenie cen o 0,4%).