Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2021 r. - M.P.2021.949 - OpenLEX

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2021 r.

Monitor Polski

M.P.2021.949

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 2021 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2021 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2021 r. w stosunku do II kwartału 2021 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9%).