Monitor Polski

M.P.2019.1025

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 października 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 października 2019 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. wyniósł 99,5 (spadek cen o 0,5%).