Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r. - M.P.2018.1017 - OpenLEX

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r.

Monitor Polski

M.P.2018.1017

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 października 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644 i 1629) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2018 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).