Monitor Polski

M.P.2019.688

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2019 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644, 1629, 2073 i 2215) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2019 r. w stosunku do I kwartału 2019 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).