Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2016 r.

Monitor Polski

M.P.2016.686

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2016 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205 i 615) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2016 r. w stosunku do I kwartału 2016 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).