Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2010 r.

Monitor Polski

M.P.2010.51.687

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lipca 2010 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2010 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2010 r. w stosunku do I kwartału 2010 r. wyniósł 100,0.