Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2006 r.

Monitor Polski

M.P.2006.49.535

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2006 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418) ogłasza się, iż ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2006 r. w stosunku do I kwartału 2006 r. obniżyły się o 0,1 %.