Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2004 r.

Monitor Polski

M.P.2004.31.553

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 lipca 2004 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2004 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546) ogłasza się, iż ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2004 r. w stosunku do I kwartału 2004 r. wzrosły o 3,6 %.