Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1999 r.

Monitor Polski

M.P.1999.30.464

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 września 1999 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 września 1999 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1999 r.

W związku z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 348 i Nr 110, poz. 479 oraz z 1992 r. Nr 68, poz. 345) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1999 r. w stosunku do lipca 1999 r. wzrosły o 0,6%.