Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1998 r.

Monitor Polski

M.P.1998.20.308

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 czerwca 1998 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1998 r.

W związku z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 348 i Nr 110, poz. 479 oraz z 1992 r. Nr 68, poz. 345) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1998 r. w stosunku do kwietnia 1998 r. wzrosły o 0,4%.