Monitor Polski

M.P.2019.689

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%).