Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r.

Monitor Polski

M.P.2016.680

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9%).