Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r.

Monitor Polski

M.P.2017.696

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lipca 2017 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r. w stosunku do I kwartału 2017 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).