Monitor Polski

M.P.1998.42.607

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 1998 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 listopada 1998 r.
w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 1998 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 64, poz. 413 i z 1998 r. Nr 34, poz. 190) ogłasza się, iż ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 1998 r. w stosunku do II kwartału 1998 r. wzrosły o 1,8%.