Monitor Polski

M.P.2015.264

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2014 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2014 r. w stosunku do III kwartału 2014 r. wyniósł 99,9 (ceny obniżyły się o 0,1%).