Monitor Polski

M.P.2016.1170

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174) ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r. w stosunku do II kwartału 2016 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).