Monitor Polski

M.P.1998.42.605

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 listopada 1998 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 1998 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) ogłasza się, iż ceny dóbr inwestycyjnych za III kwartał 1998 r. w stosunku do II kwartału 1998 r. wzrosły o 1,2%.